Veilig hijsen en heffen

Op deze pagina treft u een aantal tips aan voor het veilig hijsen en heffen


- Controleer voor gebruik altijd of het hijsgereedschap, bovenloopkraan of ander arbeidsmiddel nog gekeurd is

- Bekijk van te voren hoe zwaar het te verplaatsen werkstuk is en pas hierop het te gebruiken hijsmiddel aan

- Hijs altijd eerst  op lage snelheid tot de last volledig in de ketting, hijsband, klem ed. hangt alvorens de hoge snelheid te gaan gebruiken

- Zorg in het geval van 2, 3 of 4 sprongen er voor dat de punten van de haken altijd naar buiten wijzen

- Indien u lastwerkzaamheden uitvoert met de last in de kraan, zorg dan voor een goede isolatie tussen de kraan en het werkstuk

- Loop altijd achter de last mee

- Hang na gebuik van de bovenloopkraan de haak op een veilige hoogte ( niet op ooghoogte )

- Hijsbanden en rondstroppen dienen voor elk gebruik te worden nagezien op slijtage, scheuren ed.

- Gebruik in geval van werkstukken met scherpe randen bescherming, ook voor hijskettingen


                                                          DOWNLOAD DE GIDS HIER!